Среда, 12.08.2020, 20:22

Hack FoR LiFE inTeRnet -                        "hackersoft"

Вы вошли как Гость | Группа "Залетные"| 
Категории раздела
Статьи [30]
история Украины [33]
метрология [25]
психология [30]
прочее [0]
тут вы найдете информацию
+18 [0]
Мини-чат
опрос
какая у вас ОС?
Всего ответов: 554
облако
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
...

Каталог статей

Главная » Статьи » психология

8. Основні напрями зарубіжної психології
1. Біхевіоризм
Біхевіоризм (теорія поведінки) виник у США на початку XX ст. Засновником був Джон Уотсон (1878-1958). Він вважав треба відійти від вивчення розуму і свідомості і зосередитись на тих явищах, котрі можна спостерігати, прямо вимірювати: дії, рухи, події, які мають місце реально. Заперечуючи інтроспекцію, Уотсон закликав до того, щоб вивчати біль, не розпитуючи людей про те, що вони відчувають, коли їм роблять укол, на що схожа біль від уколу, а просто спостерігати, що відбувається, коли піддослідного вкололи голкою: сльози, зойк, відсмикування тощо.
Він змінив природу психології. Уотсон обстоював таку думку: якщо психологія хоче стати зрілою, продиктивною науковою галуззю, вона повинна відмовитись від попереднього заняття свідомістю і повністю зосередитись на тому, що доступне спостереженню і об’єктивному вимірюванню - на поведінці.
Д. Уотсон схвально ставився до праць І. П. Павлова, який показав, що багато видів автоматичної і довільної поведінки (виділення слини при споживанні їжі) були просто відповідями, реакціями, якими навчалися, на специфічні зміни або стимули зовнішнього середовища. Як і Павлов, Уотсон вірив, що певні закони навчання можуть пояснити поведінку не лише тварини, а і людини. Була запропонована формула «С-Р», тобто «стимул-реакція», яка означає, що у відповідь на певний стимул виникає певна реакція. Пізніше інший біхевіорист Скіннер розширив цей підхід з видозмінами на довільні дії, такі, як вмикання світла, їзда на велосипеді, вдягання. Скіннер показав, що коли дії відбуваються у певній послідовності, то вірогідніше, що це повториться знову.
Підтвердження своєї теорії біхевіористи знаходили у дослідженнях зоолога Торндайка, котрий вивчав поведінку собак в «проблемному ящику». Тварина могла вийти з ящика, якщо натискала на певну планку. Вчений помітив, що тварина діє за методом спроб та помилок і випадково досягає успіху. Навчання відбувається внаслідок багаторазового повторення (закон вправ). Якщо після реакції умови сприятливі, то реакція закріплюється, встановлюється міцний зв’язок між стимулом і реакцією (закон ефекту). Закони вправ і ефекту були доповнені й перенесені на людину. Для біхевіористів передбачення і контроль поведінки залежать від точного визначення зовнішніх умов, які підтримують поведінку.
З одного боку, підхід «стимул-реакція» звужував психологію, адже виключалося вивчення свідомості, а з другого - поширював її кругозір, бо дозволяв вивчати дітей, тварин, а також розумово відсталих, душевнохворих, тобто такі групи піддослідних, для яких метод інтроспекції був безрезультатним. Невдовзі біхевіоризм став провідною галуззю експериментальної американської психилогії і залишався таким до початку 60-х років XX ст.

2. Психоаналіз
Засновник психоаналізу (фрейдизму) був австрійський психіатр Зигмунд Фрейд (1856-1939). Почав активно шукати нові шляхи лікування неврозів. При спілкуванні з хворими на депресію, невроз, нав’язливі стани З. Фрейд дуже уважно вислуховував їх і переконався, що багато симптомів мають розумові, психічні причини, а не тілесні. Він зробив висновок, що нервові розлади виникають в основному через конфлікти, спогади, емоційні травми, які відбувалися ще в дитинстві. Теорія З. Фрейда, як і метод лікування пацієнтів з емоційними проблемами, стали відомі під назвою психоаналіз.
Фрейд розробив теорію несвідомих процесів, структуру особистості, висунув універсальну, на його думку, причину невротичних проблем - Едіпів комплекс. За теорією З. Фрейда, суть Едіпова комплексу полягає у сексуальному потязі хлопчика до матері і ворожих почуттях до батька, котрий сприймається як суперник. Ці переживання містяться в сфері несвідомого і утворюють осередок збудження, не проникаючи у свідомість.
Після цього, за Фрейдом, невроз позбавляється своєї причини і людина виліковується. Фрейдом розроблено ряд методів виявлення несвідомих комплексів. Головні з них - вільні асоціації і аналіз сновидінь.

3. Гуманістична психологія
Гуманістична психологія (гуманізм) виникла в основному на противагу біхевіоризму і психоаналізу. Її називають третьою силою в психології. Засновниками гуманізму стали Карл Роджерс (1902-1987) і Абрахам Маслоу (1908-1970). Вони стверджували, що особистість повинна бути центральною постаттю психології. Якщо приділяти увагу лише стимулам і реакціям, то особистість залишається осторонь, а це негуманістично. Такі явища, як дбайливість, любов, воля - реальні феномени, варті наукового дослідження незалежно від того, чи можна їх безпосередньо спостерігати, чи ні. Спроби зрозуміти людину без того, щоб брати до уваги ці явища, приречені на невдачу. Гуманісти наголошували на можливостях особистісного зростання, психічного здоров’я, самоактуалізації. Фрейдівське покладання на інстинкти було дуже маніпулятивним. Попри біологічну природу людина може керувати своєю долею.
Основними орієнтаціями гуманістичної психології є трансперсональна, екзистенціальна і християнська психологія. Трансперсональна психологія акцентує увагу на метапотребах і метацінностях, вимірах релігійного і містичного досвіду. Так, новаторським є уявлення С. Грофа про духовну кризу: більшість класифікованих психіатрією захворювань (неврози, психози) не є хворобами - це лише кризи духовного зростання, котрі у певних умовах виникають у всіх людей.
Екзистенціальна психологія виходить з ідеї, сформульованої Ж.-П. Сартром: існування передує сутності. У людині немає жодних закладених сутностей або вихідної «природи людини», котра б визначала, що розвинеться далі на її основі. Людина в кожен момент життя сама вирішує, якою буде далі і творить саму себе. Виділяють чотири вузли екзистенціальних проблем:
1) проблема часу, життя і смерті;
2) проблема свободи, відповідальності і вибору;
3) проблема спілкування, любові і самотності;
4) проблема сенсу і безглуздості існування.
Християнська психологія визнає абсолютні засади моральності і є свідомим орієнтуванням на християнський образ людини, християнське розуміння її суті. Вона розглядає розвиток як шлях, по якому треба йти, наближення до цього образу (або якщо мова йде про аномалії - відхилення від цього шляху і способи їх корекції)Психологія була підрозділом практичної теології задовго до того, як стала самостійною галуззю. Пастори і священнослужителі володіли «інсайтом» задовго до появи Фрейда. Узагальнена назва «християнська психологія» і «християнська психотерапія» на заході охоплює дві категорії спеціалістів. По-перше, професійних психологів і психотерапевтів, які успадковують християнські цінності, сповідують християнство, але виступають як спеціалісти не в релігійних, а в психологічних галузях. Залежно від обставин можуть вдаватися до допомоги Євангелія. По-друге, це християнські наставники, консультанти - випускники факультетів релігії і філософії, консультують в общинах, навчальних і культурних центрах за всім колом релігійних, етичних, ціннісних і життєвих питань, не будучи служителями церкви.

4. Гештальт психологія
Групою німецьких вчених у 1912 р. було започатковано напрям, котрий відрізняється від розробленого Вундтом, Уотсоном, Фрейдом, - гештальт психологія. Німецьке слово значить «цілісність», «повнота», «структура», «образ», «конфігурація». В загальних рисах його зміст можна проілюструвати так: якщо ви дивитесь на велику картину і можете зосередитись на лісі, а не на окремих деревах, то у вас виник «гештальт».
Цей напрям заперечував біхевіоризм, який вивчає людину не в цілому, а її окремі елементи - стимули, реакції. Адже ціле - не просто сума окремих частин, а щось значно більше. Коли ми дивимось на банан, ми бачимо банан як ціле, а не жовтизну, гладкість. Ми природно комбінуємо елементи, щоб сформувати повноту, гештальт, який ми впізнаємо як банан.
Гештальт психологія вивчала чинники, які визначають, котрий із стимулів ми обираємо. Були проведені численні експерименти в сфері сприймання. Вчені розвинули принципи, за якими ми організуємо світ, котрий сприймаємо, як формуємо значущі гештальти із шматочків сенсорного досвіду. Гештальт психологія стверджує, що людське сприймання і знання залежать від контексту. Саме контекст, в якому зустрічається об’єкт, надає йому значення.
Наприклад, щоб зрозуміти зміст певного уривка із Біблії, його треба читати у контексті. Так, у 10-му розділі книги «Дії Святих Апостолів» описується видіння апостола Петра: з неба сходила посудина і в ній «знаходились чотириногі всілякі, і земне гаддя, і небесні пташки. І голос почувся до нього: «Устань, заколи, Петре, і їж!» А Петро відказав: «Жодним способом, Господи, - бо ніколи не їв я нічого огидного та нечистого!» І знов голос удруге до нього: «Що він Бога очищене, не вважай за огидне того!» (вірші 12-15). Якщо прочитати лише цей окремий уривок поза контекстом, то можна зробити помилковий висновок, що він означає новозавітній дозвіл вживати у їжу те, що у Старому Заповіті (книга Левит, розділ 11) заборонялося і називалося нечистим. Але якщо прочитати далі, до кінця розділу, то після видіння Петро не почав їсти нечисте, а пішов у дім язичника Корнілія і звернувся до присутніх там: «Ви знаєте, що невільно юдеєві приставати й приходити до чужаниці. Та відкрив мені Бог, що я жодну людину не мав за огидну чи то нечисту» (вірш 28). Тепер стає зрозумілим, що видіння стосується не їжі, а стосунків між людьми.

На противагу біхевіоризму, котрий зосереджувався на практичній діяльності, гештальт психологія на перше місце поставила інтелектуальну діяльність, якій підпорядковується практика. У дослідах Кьолера шимпанзе вирішувала практичну задачу (дістати плід) через миттєву перебудову ситуації або «інсайт». «Інсайт» (осяяння) протиставлявся методу спроб і помилок, підкреслював творчий характер мислення. Гештальт психологія наголошувала на своєрідності складних психічних утворень і глибоко їх вивчила.
Категория: психология | Добавил: mank (04.03.2012)
Просмотров: 3630 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]